SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Vilvoorde – Zaventem - Tervuren  werkt samen met onze school.

Het adres van ons CLB: De Bavaylei 134 bus 2 1800 Vilvoorde

Hoofdzetel: Vilvoorde Algemeen telefoonnummer: 02/2514425

Directeur: Naam directeur: mevrouw Marjorie Carrein

Telefoonnummer: 02/2514425