SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
Wat breng je mee tijdens het inschrijfgesprek?

een tolk (indien je het Nederlands niet machtig bent)
- de SIS-kaart
- de kids-ID
- de gegevens van de vorige school bij een schoolverandering
- de rapporten van de vorige school bij een schoolverandering in de lagere school
- significante medische gegevens (diagnoses en/of attesten)Instapdata voor nieuwe kleutertjes


ORGANISATIE INSCHRIJVINGEN HUIDIG SCHOOLJAAR (20-21).

De vrije plaatsen vindt u op de website www.naarschoolinvilvoorde.be
De vrije plaatsen werden geactualiseerd op ma 11/1/21.
 
Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, zijn opgeschort zolang code oranje aanhoudt.  De inschrijvingen verlopen digitaal of per post.
We schrijven in volgens chronologie. De eerste die de vraag stelt tot een vrije plaats, heeft recht op deze vrije plaats.


 > De vraag tot inschrijven
- via het Google formulier op de website: https://forms.gle/RtxtthQESQoNKutv7
 
 ==> het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt dus de chronologie.
 
> De school licht de ouders in volgens chronologie:
-       Indien er vrije plaatsen zijn, meldt de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, dat de leerling er plaats heeft.
Er worden afspraken gemaakt tussen de ouder en de school om de inschrijving te voltooien.
-       Indien er geen vrije plaatsen zijn, zal de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, het document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ aan de ouders bezorgen.
 
> Afhandeling van de inschrijving:
- De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.
De afhandeling van de inschrijving gebeurt ook vanop afstand (digitaal, per post of brievenbus).
 
- Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend.
 
- De school stuurt de ouders een bevestiging via mail of per brief dat de leerling ingeschreven is.
 

Voor de laatste update(s) of voor meer toelichting bij het inschrijvingsrecht verwijzen wij u  naar onderstaande link:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus


Vilvoorde meldt aan:
www.naarschoolinvilvoorde.be
 
Naar school in Vilvoorde in 2021-2022
- 1. aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be ==> website  (link enkel actief tijdens de aanmeldingsperiode)
- 2. inschrijven op school (digitaal zolang code oranje aanhoudt, anders op afspraak) 
 
(aanmelden betekent dat je via de website een school kiest voor je kind)
 
 
·         Kindjes geboren in 2019 die voor de eerste keer instappen op school (zelfs als ze laat op het jaar geboren zijn en pas instappen op 1 september 2022)
·         Kinderen geboren vóór 2018 die nog niet ingeschreven zijn in een school
·         Kinderen die willen veranderen van school 
 
 

Aanmelden tussen 01/03/2021 (9u) tem 31/03/2021 (16u)
Ga naar de website www.naarschoolinvilvoorde.be
 
Resultaat NA aanmelding
 

                                                                                
    Elektronisch ticket                                   OF             Weigeringsattest
 
Maak telefonisch een afspraak en
kom met je ticket naar school.                                         Geen plaats op onze school.
Inschrijving tussen 03/05/2021 en 26/05/2021                Je kind komt op de wachtlijst.
  
 
 

Je kan terecht bij:
  • Kind en Gezin – 02/ 257 98 11
  • de bibliotheek - 02/255 46 60
  • het Sociaal Huis - 02/255 98 10 en 02/255 98 04
  • Centrum voor Basiseducatie (voor cursisten) – 02/252 51 50
  • VZW PIN – 02/304 48 45
  • Dienst Gelijke Kansen – Mattenkot – 02/255 79 30
  • LOP-deskundige – 02/553 17 99
 
 
 
 
Nog vragen? contacteer Nanda Dreesen – LOP-deskundige – 0479/794 965 -  nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be