SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
Info over onze school

Directie : directie.kinderkoppen@sovilvoorde.be
Secretariaat : 02/251 27 43 secretariaat.kinderkoppen@sovilvoorde.be
Zorgcoördinator : 02/254 82 05 kaat.vercammen@sovilvoorde.be
 
SCHOOLUREN
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: ochtend: 08u25 tot 12u00
namiddag: 13u20 tot 15u40 (vrijdag tot 15u15)
De schoolpoort is gesloten van 12u tot 13u10
Woensdag: ochtend: 08u25 tot 11u35
namiddag: vrijaf
 
OPENINGSUREN SECRETARIAAT
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend: 08u tot 12u00
namiddag: 13u00 tot 16u00 (vrijdag tot 15u30)
Gesloten van 12u tot 13u
Woensdag: 08u30 tot 12u00
 
De telefooncentrale laat het niet toe dat het telefoonnummer van de school op je toestel verschijnt. U ziet waarschijnlijk ‘anoniem’. Mogen wij jullie vragen, als er anoniem gebeld wordt, jullie telefoon/gms toch te beantwoorden. Het is echter belangrijk dat wij jullie telefonisch kunnen bereiken, dit om jullie te kunnen informeren ingeval van ziekte of een ongeval.
Meldt elke (gezins)wijziging zo snel mogelijk aan het secretariaat zodat wij steeds over de juiste gegevens beschikken. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of u komt gewoon even langs.
De schoolbel rinkelt om 8u25. Zorg dat uw kind(eren) steeds wat vroeger op school zijn.
De schoolpoort wordt ’s middags automatisch geopend om 13u10 en gesloten om 13u20.
Kinderen die onder de middag terug naar school komen, om welke reden ook, wachten tot 13u10 om binnen te komen.
 

Zieke kinderen blijven thuis!

Klik op de icoontjes

Pedagogisch project / schoolreglement/ afsprakennota


Schoolteam


Activiteitenkalender


Zorgvisie

Klik op info voor onze startbrochure: